Kullanım Koşulları

Lütfen bu Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun.

Web sitesini ve/veya hizmetlerimizi kullanmak, Mobile-Locator, aşağıdaki Kullanım Koşullarına uymayı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Web sitemize hoşgeldiniz, tr.mobile-location.com web sitemiz bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır!

Bundan böyle "KK" olarak anılacak olan bu Kullanım Koşulları, Web Sitesine ve bundan sonra "Yazılım" olarak anılacak olan sunulan yazılıma erişiminiz ve kullanımınız için geçerli olan, tr.mobile-location.com Web Sitesi aracılığıyla veya bunlarla bağlantılı olarak erişilebilen hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır. Bundan sonra "Hizmet" olarak anılacaktır. Bu Kullanım Koşulları, Mobile-Locator Web Sitesine ve Hizmete erişiminizi sağladığımız koşulları belirler.

Web sitesini ve/veya hizmeti kullanımınız, bu koşulu ve zaman zaman dahil edilebilecek diğer değişiklikleri Mobile-Locator kabul ettiğinizi teyit eder.

Gizlilik Politikası, İade Politikası ve Çerez Politikası, Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasını temsil eder.

Yazılım Mobile-LocatorTüm politikalarımızın şartları web sitesinde sunulmuştur. Yazılım, Mobile-Locator gizli kullanıcı verilerinin sağlanmasına olanak sağlayan bir kaynak değildir. Kaynak, Panoya bilgi çıkışı sağlamak için kullanılan kullanıcı verilerine erişimin hüküm altına alınmasıdır. Müşteri hizmetlerimizi kullanmaya bağımsız karar verdiğinde, kullanıcı verilerine erişimin görselleştirilmesi ücretini öder. Yazılımı satın alırken fatura bilgilerinizi göndererek, yazılımımızın bu bilgileri toplamadığını, Mobile-Locator ancak ödeme sağlayıcısından ödeme bilgilerini aldığını kabul etmiş olursunuz. Uymanız gereken yasaları ihlal etmeniz durumunda Mobile-Locator siteyi veya hizmeti kullanmayacaksınız. Yukarıdakilerin tümüne rağmen, yazılımın sürekli kullanımına ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu, Mobile-Locator tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmetleri herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Mobile-Locator herhangi bir kişiye değiştirme, durdurma veya vermeyi reddetme hakkımızı saklı tutarız. Bu kuralları herhangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır. Verilen hizmetlerin sonuçlarından sorumlu olmadığımızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

1.1. İçerik ve hizmetlerin kullanımı yürürlükteki mevzuata tabidir.

1.2. Hizmetin işlevselliğinin kullanımına, yalnızca kullanıcının yönetim tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak web sitesine kaydolması ve yetkilendirilmesinden sonra izin verilir.

1.3. Kullanıcı tarafından seçilen kullanıcı adı ve şifre, web sitesine erişmek için gerekli ve yeterli bilgi görevi görür. Kullanıcı, kullanıcı adını ve şifresini üçüncü şahıslara devretme hakkına sahip değildir ve kimlik bilgilerinin saklanma şeklini seçerek bunların güvenliğinden sorumludur.

1.4. Bu anlaşma halka arzdır. Web sitesindeki materyallere erişim sağlayan -‌tr.mobile-location.com kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

1.5. Bu kullanım koşulları, kullanıcı ile web sitesinin yönetimi arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Belgenin konusu, yönetimin kullanıcıya web sitesine ve özelliklerine erişim sağlamasıdır.

1.6. Kullanıcı, web sitesine kaydolmadan önce bu düzenlemelere tam olarak aşina olmakla yükümlüdür. Web sitesine kaydolmak, bu kuralların kullanıcı tarafından eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul edilmesi anlamına gelir.

1.7. Mobile-Locator yönetimi her zaman bu sözleşmenin şartlarını tek taraflı olarak değiştirebilir. Kullanıcı Sözleşmesini değiştirme hakkımız; kullanıcı Sözleşmesindeki şartları değiştirme, ekleme veya kaldırma hakkını içermektedir. Web sitesinde yayınlanan politikalar zaman zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler, sözleşmenin yeni versiyonunun internet sitesinde yayınlanmasından itibaren 3 (üç) gün sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı değişiklikleri kabul etmezse, web sitesine erişimi reddetmeli, web sitesinde sağlanan materyalleri ve hizmetleri kullanmayı sonlandırmalıdır.

2.1. Kullanıcı, web sitesine erişim sağlamak için gerekli adımları atmakla yükümlüdür. Yönetim, web sitesine erişim sağlanması için İnternet servis sağlayıcısının ve/veya diğer ağ sağlayıcılarının düzenli hizmetlerini sağlamaz.

2.2. Web sitesinde verilen materyallerin, hak sahiplerinin rızası olmadan kullanılması yasaktır. Çeşitli web sitesi materyallerinin yasal kullanımı için hak sahipleri ile lisans anlaşmaları yapılması gereklidir.

2.3. Telif hakkıyla korunan eserler de dahil olmak üzere web sitesinin materyallerinden alıntı yaparken web sitesine aktif bir bağlantı yönlendirilmesi zorunludur.

2.4. Web sitesindeki yorumlar ve diğer kullanıcı kayıtları, mevzuatın gereklilikleri ve genel kabul görmüş ahlak ve etik standartlarıyla çelişmemelidir.

2.5. Kullanıcı, fikri mülkiyet, telif hakkı ve / veya ilgili haklar alanındaki yasaların yanı sıra Web Sitesinin ve hizmetlerin normal işleyişinin bozulmasına yol açan veya yol açabilecek her türlü eylem de dahil olmak üzere mevcut yargı alanının veya uluslararası hukukun yasalarını ihlal edebilecek eylemlerde bulunmamayı kabul eder. Mobile-Locator.

2.6. Kullanıcı, web sitesi Yönetiminin; bağlantıları web sitesinde bulunabilecek harici web sitelerini ziyaret etmekten ve kullanmaktan sorumlu olmadığının bilincindedir.

Kullanıcı, sitede yer alan herhangi bir içerik, telif hakkı tescili ve bu tescil, mallara ilişkin bilgiler ile ilgili olarak meydana gelebilecek olası kayıp veya zararlardan veya harici siteler veya kaynaklar aracılığıyla sağlanan veya alınan hizmetler veya web sitesinde yayınlanan bilgiler veya harici kaynaklara bağlantılar aracılığıyla etkileşimde bulunduğu kullanıcının diğer bağlantılarından site yönetiminin sorumlu olmadığını ve kullanıcıya karşı doğrudan veya dolaylı hiçbir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eder.

2.8. Kullanıcı, web sitesinin tüm materyal ve hizmetlerinin veya herhangi bir bölümünün reklam içerebileceğini kabul eder. Kullanıcı, bu tür reklamların sunduğu ürün ve hizmetlerden web sitesinin yönetiminin sorumlu olmadığını ve herhangi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

3.1. Yönetim, Kullanıcı'nın aşağıdaki sebeplerden dolayı uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir:

3.1.1. Web Sitesine, hizmetlerine ve Yazılımlarına erişimi ve bunların kullanımını etkileyebilecek virüslerin ve diğer kötü amaçlı programların eylemleri;

3.1.2. Bu kullanıcı sözleşmesinde belirtilen önerilere veya gereksinimlere uymayan ekipmanların kullanılması veya kullanıcı ekipmanı ile web sitesi arasındaki arıza veya uyumsuzluk.

3.1.3. Web sitesinin, hizmetlerinin ve yazılımının işleyişinde olan parazitler, hatalar, gecikmeler, arızalar, kesintiler.

3.1.4. Yönetime ve kullanıcıya iletişim hizmeti veren telekomünikasyon hizmeti sağlayıcılarına ait teçhizatın, yönetim ile işbirliği yapan diğer kişilerin donanım-yazılım komplekslerindeki kazalar veya arızalar sonucunda normal işleyişinin bozulması veya kesintiye uğraması veya üçüncü şahısların web sitesinin tamamen veya kısmen kesintiye uğramasına veya durdurulmasına yönelik eylemleri.

3.1.5. Web sitesinin normal işleyişinin beklenmedik şekilde bozulması.

3.1.6. İdarenin web sitesinde bulunan hizmetlere, özelliklere, yazılımlara veya hizmetlerin, yazılımların (veya herhangi bir bireysel özellik veya mülkün) sağlanmasını (kalıcı veya geçici olarak) sona erdirerek yapabileceği her türlü değişiklik.

3.1.7. Web Sitesi ve sistem kullanılarak gönderilen ve aktarılan herhangi bir bilgi ve diğer ilgili verilerin silinmesi, kaydedilememesi veya bunlar üzerinde bir hata meydana gelmesi. Mobile-Locator;

3.8. Kullanıcının, kullanıcı adını veşifresini güvence altına alamaması ve koruyamaması.

3.2. Web sitesi yönetimi, müşterilere web sitesini ve hizmetlerini "Olduğu Gibi", yani belirli bir amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere herhangi bir garanti olmaksızın kullanma fırsatı sunar. Yazılımın kalitesi, güvenliği ve işletimi ile ilgili tüm riskler Kullanıcıya aittir. Yazılımın kullanımına ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir. Yönetim, Yazılımın Kullanıcıya zarar verecek şekilde uygunsuz kullanımından sorumlu değildir.

3.3. Sözleşmenin uygulanmasını hariç tutan veya nesnel olarak engelleyen kontrol dışı koşullar olması durumunda, tarafların karşılıklı hiçbir iddiası olmayacak ve her bir taraf bu tür koşulların sonuçlarına ilişkin riskleri üstlenecektir.

3.4. Yönetim ile kullanıcı arasındaki ilişkiler, Kullanım Koşullarında açıkça belirtilenler dışında hiçbir koşul, garanti veya diğer hükümlere (tatmin edici kalite veya açıklamaya uygunluk ile ilgili zımni koşullar dahil) tabi değildir.

3.5. Kullanıcının uğradığı zararın niteliği ve nedeni ne olursa olsun, işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne göre yönetimin sorumluluğunun azami tutarı ve kullanıcıya ödenmesi gereken tazminat tutarı, kullanıcının hizmet için ödediği fiili tutarı aşamaz. veya alınan tazminat, (uğranılan zararı karşılamasa dahi) kullanıcı tarafından web sitesinde bulunan hizmet veya yazılım için 1 (bir) ay boyunca ödenen fiili tutarı aşamaz.

4.1. Yönetim, web sitesinin geçici olarak askıya alınmasıyla önleyici çalışmalar yapma hakkına sahiptir.

4.2. 3.1.-3.8, 3.10 paragraflarında belirtilen koşulların gerçekleşmesi durumunda, web sitesini önceden haber vermeksizin askıya almak mümkündür.

5.1. Kullanıcı, web sitesinin yönetime (ve/veya karşı taraflara) ait görsel-işitsel eserler, bilgisayar programları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet, mülkiyet ve mülkiyet dışı hakları içerdiğini ve hak sahiplerinden önceden izin alınmadan kullanılamayacağını kabul ve beyan eder (bu hakların tescil edilip edilmediği ve bu hakların ortaya çıkabileceği yargı yetkisine bakılmaksızın).

Kullanıcı, yönetim ile kullanıcı arasındaki münferit sözleşmelerin şartlarının aksini öngördüğü durumlar hariç; programı yeniden oluşturmamayı, kopyalamamayı, değiştirmemeyi, kurucu kodlara ayırmamayı, kaynak koduna dönüştürmemeyi veya yazılımın veya herhangi bir bölümünün kaynak kodunu veya herhangi bir parçasını elde etmeye çalışmamayı, satmamayı, tamamen veya kısmen web sitesinin yazılımı ve içeriği hakkında kamuya bilgi vermemeyi veya içeriği dağıtmamayı taahhüt eder.

5.3. Kullanıcı, telif hakkıyla korunan eserler de dahil olmak üzere web sitesinin materyallerine atıfta bulunurken web sitesine etkin bir bağlantı vermenin zorunlu olduğunu kabul eder.

5.4. İdare (ve/veya yüklenicileri) web sitesindeki tüm ve/veya herhangi bir sayfanın içeriğine ilişkin patentlere, patent başvurularına, ticari markalara, telif haklarına veya diğer fikri mülkiyet haklarına sahip olabilir. Kullanıcıya web sitesinde belirtilen sayfalara erişim izni verilmesi, kendisine fikri mülkiyeti kullanmak için herhangi bir lisans verildiği anlamına gelmez.

5.5. Kullanıcı, yalnızca işbu sözleşme kapsamında veya ayrı bir sözleşme uyarınca idare tarafından kendisine açıkça verilen haklardan yararlanabilir. Fikri mülkiyet hakları idareye aittir.

5.6. Yönetim ile yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, bu sözleşmenin hiçbir hükmü kullanıcıya web sitesinde yer alan herhangi bir marka adını, ticari markayı, hizmet markasını, logoyu, alan adını, markayı veya diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanma hakkını vermeyecektir.

5.7. Kullanıcı, web sitesine iliştirilmiş veya sitede yer alan herhangi bir mülkiyet hakkı bildirimini (telif hakkı ve ticari marka bildirimleri dahil) kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

6.1. İşbu sözleşmedeki hiçbir şey, kullanıcı ile web sitesi yönetimi arasında herhangi bir acentelik, işbirliği faaliyetlerine ilişkin ortaklık ilişkileri, istihdam ilişkisi veya sözleşmede açıkça belirtilmeyen başka herhangi bir ilişki kurduğu şeklinde yorumlanamaz.

6.2. Mahkemenin sözleşmenin herhangi bir hükmünü geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul etmesi, sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz kılmaz.

6.3. Kullanıcının veya herhangi bir üçüncü şahsın bu kullanıcı sözleşmesinin hükümlerini ihlal etmesi durumunda idarenin herhangi bir işlem yapmaması, idareyi daha sonra ilgili mevzuata göre çıkarlarını savunmak için uygun önlemleri alma hakkından mahrum etmeyecektir. Kullanıcı, işbu sözleşmenin tüm maddelerine aşina olduğunu onaylar ve bunları koşulsuz olarak kabul eder.